Bezpłatna Lekcja Niemieckiego

Niemieckie Przyimki w Praktyce, czyli...

jak odróżnić użycie aus, mit i von oraz nach, in i zu

Dodaj tu swój tekst nagłówka